| Tlačiť |

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vyplnením a odoslaním formulára užívateľ udeľuje prevádzkovateľovi internetovej stránky www.hypoplus.sk v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov, ktoré uviedol vo formulári, na účely plnenia zmluvy ponúkaných na tejto internetovej stránke uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok, a na účely ponúkania služieb a produktov, zasielaní informácií o činnosti Spoločnosti, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing)

Súhlas udeľuje užívateľ na dobu do jeho odvolania. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na adresu spoločnosti. Užívateľ udeľuje súhlas dobrovoľne. Užívateľ prehlasuje, že jeho osobné údaje uvedené vo formulári sú pravdivé.

Vaše kontaktné údaje používame pre technickú administráciu webstránky, administráciu zákazníkov, pre spracovanie dotazníkov ku produktom a pre marketing a používame ich výhradne na tieto účely. Neposkytujeme Vaše údaje tretím stranám bez vášho súhlasu.

obalka

 

V prípade akýchkoľvek pochybností nás kontaktujte na doleuvedenej emailovej adrese.

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.